Strategie, Management & Ondersteuning
 

Opdrachten:


CAK Groep

Opstart Caresq, nieuwe verzekeraar die vanaf 2018 de contractering voor ruim 230.000 verzekerden verzorgt en zorg draagt voor kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare verzekeringen. Gewerkt aan visie, beleid, voorwaarden en contractering 2018 en 2019.     

                

MEE Friesland

Organisatie welke mensen met een beperking ondersteunt zodat men naar eigen vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Gewerkt aan transformatie naar een marktgerichte en klantgeoriënteerde organisatie.


Gearing-CA

Adviesbureau dat werkt op het snijvlak van publiek en privaat en werkt aan de bevordering van samenwerking, innovaties en een duurzame samenleving. Gewerkt aan projecten rond ruimtelijke ordening, zorgvastgoed, arbeidspools en arbeidsmobiliteit.

 

Medux

Holding van aanbieders van zorg- en welzijnsproducten. Private equity, actief in het publieke domein. Gewerkt aan marktinventarisatie en acquisitietraject.


EY (Ernst & Young)

Dienstverlener op het gebied van accountancy en advies. Actief binnen het onderdeel Transaction Advisory Services. Gewerkt aan marktinventarisatie t.b.v. acquisitietraject buitenlandse investeerder.


Schuiling Consult

Adviesbureau dat werkt aan het succesvoller en sterker maken van mensen, teams en organisaties. Gewerkt aan nieuwe business modellen, het ontwikkelen van visie en beleid, klantgerichtheid en het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering.